بدون شک موثرترین نوع تبلیغات در جذب کاربران پاپ آپ است. البته در تبلیغات پاپ آپ باید به نحوه ورود و هدایت بازدید کنندگان اندیشید و صفحات مناسبی را برای ورود بازدیدکنندگان طراحی کرد. در تبلیغات پاپ آپ شما به ازای هر بازدید به صفحه سایت تان هزینه پرداخت خواهید کرد که نسبت به سایر روش های تبلیغاتی بسیار پایین است. به همین جهت عده ای از افراد برای افزایش امتیاز و درجه محبوبیت سایت شان در الکسا از این روش استفاده می نمایند. تبلیغات پاپ آپ هر 24 ساعت تنها یک بار برای هر بازدید کننده قابل نمایش است.