18.09.2013 | نقش جامعه مجازی و سایت های اشتراک در کسب بازدید

تعداد زیادی جامعه مجازی و سایت برای به اشتراک گذاشتن لینک ها وجود دارد. شما مطلب تازه ای می نویسید. اگر به خودی خود رها شود حداکثر تعداد کمی بازدید کننده ثابت و یا گذری که از جستجو های غیر مرتبط به مطلب شما می رسند و در نهایت با ثبت خودکار آن در موتور های جستجو تعدادی بازدید کننده جستجوگر به آن دست پیدا می کنند. تعداد این افراد چقدر است؟ کم؟ زیاد؟ هیچ؟

نه، این طور هم نیست؟ البته گاهی برخی مطالب آنقدر بازدید زیادی کسب می کنند که واقعا شما با دیدن این بازدید ها شگفت زده می شوید. من تجربه یک رکورد بی نظیر را در حدود یک سال پیش برای مطلبی در مورد یک نرم افزار بدست آوردم. حدود 1000 تا 1500 بازدید روزانه از طریق گوگل! هم اکنون این مطلب بیش از 350 هزار بازدید به خود دیده. اما من چیز دیگری را می خواهم. چه چیز آن را بهتر و بیشتر جلوه می دهد؟

تنها این جواب را می دهم: سایت های اشتراک گذاری!