16.10.2017 | تغییرات گسترده در پاییز 1396

پس از سال‌ها فعالیت در زمینه تبلیغات،گروه تبلیغاتی پا‌پ‌آپر اقدام به طراحی و برنامه ریزی تبلیغات جدید مطابق با معیارهای تازه‌ای نموده است. این تغییرات در راستای افزایش کیفیت تبلیغات است. در پاییز و زمستان 96 منتظر اخبار جدیدی از پاپ آپر باشید. در این تغییر گسترده روش‌های تبلیغاتی جدیدی به روش‌های فعلی افزرده خواهد شد که هم برای نمایش‌دهندگان سودآوری بیشتری خواهد داشت و هم تبلیغ‌دهندگان رضایت بیشتری از کمپین‌های تبلیغاتی خود خواهند داشت.

پاپ‌آپر، تبلیغات به شیوه سودمند!