04.05.2017 | بررسی دوره سایت‌های نمایش‌دهنده از 14 اردیبهشت 1396 شروع شد

از 14 اردیبهشت 1396 تمامی سایت‌های نمایش دهنده فعال، در سامانه پاپ‌آپر بررسی می‌شوند. در صورت مشاهده مواردی که برخلاف قوانین سامانه تبلیغاتی پاپ‌آپر باشد، سایت نمایش دهنده غیرفعال و کاربر مذکور در لیست نمایش‌دهندگان پرخطر قرار می‌گیرد.