07.09.2015 | پرداخت 16 شهریور 94 انجام شد + اطلاع رسانی

ضمن عرض تشکر از همه عزیزانی که شبکه تبلیغاتی پاپ آپر را تا امروز پشتیبانی کردند و به ما امید ماندن دادند پرداخت های این دوره به حساب کاربران واریز شد.

اطلاع رسانی:

در حال حاضر تبلیغات پاپ آپر تنها به صورت تبلیغات پاپ آپ فعال است و دیگر انواع تبلیغات به حالت معلق در آمدند. در صورت فعال شدن مجدد اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

شبکه تبلیغاتی پاپ آپر