04.02.2014 | قطعی بانک سامان و اختلال در سیستم پرداخت

طبق برنامه و قوانین پاپ آپر، درآمد های پرداختی در ساعات اولیه 15 بهمن در دستور کار برای واریز قرار گرفت. اما متاسفانه به دلیل کندی سیستم بانک سامان و در انتها قطع شدن سامانه اینترنت بانک سامان، دسترسی ما برای پرداخت با اختلال مواجه شده است.

البته بیشتر پرداخت ها صورت گرفته و تنها حدود 70 درخواست در انتظار به سر می برند. از شما به دلیل صبر و شکیبایی متشکریم.

دسترسی به سامانه اینترنت بانک سامان: http://goo.gl/DFyM82