05.01.2014 | پرداخت 15 دی 1392 انجام گردید

در ساعات اولیه بامداد 15 دی ماه 1392 کلیه درخواست های پرداخت انجام شد و حتی یک مورد نیز معلق نماند. در این دوره پرداخت ما افزایش 45% را شاهد بودیم که بخشی به دلیل افزایش قیمت ها و بخش بیشتری به دلیل آمار بالای کاربران فعال است. هم اکنون پاپ آپر بیش از 2000 وبمستر در سیستم تبلیغاتی خود دارد و از این بین قریب به 40% آن ها از کاربران فعال هستند.

خدا را شکر می کنیم که روزانه پیشرفت این شبکه تبلیغاتی را شاهدیم و امیدواریم بتوانیم با تکیه بر خدای متعال و دانش و تجربه، مرکزی برای کسب درآمد وبمستر ها و تبلیغات موثر برای تبلیغ دهندگان باشیم.