20.12.2013 | پرداخت 30 آذر 92 انجام شد

پرداخت درآمد وبمستر ها با موفقیت انجام گرفت. با توجه به افزایش تعرفه پاپ آپ و جذب تعداد بیشتری نمایش دهنده، مبلغ پرداختی این دوره بسیار بالاتر از دوره های پیشین بود. امیدواریم با خدمات مناسب در جهت منافع تبلیغ دهندگان و نمایش دهندگان نامی برجسته در ایران از خود به جای بگذاریم.

حضرت محمد (ص) : کار کردن برای کسب مال حلال ، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. جامع الاخبار صفحه ۳۸۹ حدیث ۱۰۷۹