10.09.2013 | سایت تبلیغات پاپ آپ با نام پاپ آپر امروز به صورت رسمی افتتاح شد

با امید به خداوند متعال و رحمان، در تاریخ 20 شهریور 1392 سایت پاپ آپر افتتاح شد.

 

ما امید داریم با تکیه بر دانش و تخصص و همچنین ارائه خدمات سالم در سیستم تبلیغاتی، به کسب درآمد صاحبان سایت و وبلاگ ها کمک کنیم. از سویی دیگر تبلیغاتی مفید، معتبر و کارا را جهت بهبود و افزایش موفقیت تبلیغ دهندگان فراهم آوریم.

اساس تبلیغات در پاپ آپر، تبلیغات پاپ آپ می باشد. ما در این مورد بهترین راه کار ها را برای جلوگیری از فساد در سیستم تبلیغاتی توسط اسپمر ها ابداع و اجرا نمودیم و امید این را داریم که شما ما را بپذیرید.

برای آموزش های ابتدایی و توضیحاتی در مورد تبلیغات پاپ آپ و نحوه کارکرد سیستم تبلیغاتی پاپ آپر به صفحه آموزش مراجعه نمایید.

 

تیم نظارت پاپ آپر