06.12.2013 | پرداخت 15 آذر 92 انجام شد/ نکته تکمیلی

کسب درآمد از اینترنت

 

پرداخت ها به صورت کامل انجام گرفت. نکته ای که در این پرداخت حائز اهمیت است این می باشد که به دلیل قرار گرفتن 15آذر در روز جمعه، پرداخت های پایا به از طرف بانک تایید نمی شوند و به روز کاری بعد ارجاع داده می شوند. البته با داشتن کد رهگیری که برای تمامی پرداخت ها ارسال گردید می توانید پیگیری های لازم را انجام دهید.

توجه کنید که کلیه درآمد پاپ آپ و درآمد تبلیغات کلیکی، در مجموع درآمد های شما (موجودی) است و با درخواست پرداخت از موجودی می توانید آن را دریافت نمایید.

 

به امید موفقیت،

تیم حسابداری