شاید برخی قوی ترین و تاثیرگذارترین نوع تبلیغات را تبلیغات متنی بدانند. تبلیغات متنی توسط شرکت های بزرگی مانند گوگل برای سال ها، تنها نوع تبلیغات بود. تبلیغات متنی دارای هزینه مناسب تر از تبلیغات بنری است، همچنین نیاز به طراحی بنر و صرف زمان و هزینه برای این کار ندارید. در این نوع تبلیغات شما به ازای هر کلیک و ورودی به سایت تان هزینه پرداخت خواهید کرد.