تبلیغات کشویی در پایین و سمت راست سایت به صورت معلق نمایش خواهد یافت. این نوع تبلیغات قابلیت بستن توسط کاربر را دارد که باعث تاثیر گذاری بالاتر آن می شود. کاربران در صورت بستن تبلیغات دیگر آن را مشاهده نخواهند کرد. همانند تبلیغات بنری شما به ازای هر کلیک و ورودی به سایت تان هزینه پرداخت خواهید کرد.