تبلیغات بنری مرسوم ترین نوع تبلیغات اینترنتی است و الگو گرفته از تبلیغات محیطی می باشد. قدمت این تبلیغ از تمامی انواع دیگر تبلیغات بیشتر بوده به طوری که برخی از وبمستر ها تنها این نوع تبلیغات را می شناسند. الگوی محاسبه هزینه در تبلیغات بنری بر اساس کلیک است. شما تنها به ازای ورودی هایی که مستقیما و بدون هیچ اجباری روی بنر تبلیغاتی شما کلیک می کنند هزینه پرداخت خواهید کرد.